· Qui som
· Personal
· Espais
· Aules
· Activitats programades del curs
· Aquest mes fem ....
· Informació
· Formularis
· FESTES I ACTIVITATS
· SAnt Jordi 2010-2011
· 30č aniversari de mainada
· Notícies
· On Som
· Contacta
ORGANIGRAMA <-- tornar
Quin personal hi ha a la meva escola?
ORGANIGRAMA
Fotos educadores

 

Direcció


Administració


Coordinació


Carme Tresserras Torrent

 

Tutora 0-1


Tutora 1-2


Tutores 2-3


T.Menjador


Tere

Heidy

Neus

Tere

Heidy

 

 

 

 


ÒRGANS

- Equip Directiu
- Equip pedagògic
- Claustre d'educadores

FUNCIONS

- Director titular: Representa la Institució Titular en el Centre, i és el responsable últim en tots els camps. Té les facultats decisòries en la coordinació de tots els afers del centre.

- Director pedagògic: Dirigeix i coordina l'acció educativa del nivell infantil. Presideix el Claustre d'educadors.

- Administrador: Vetlla pel manteniment de les instal·lacions i per la gestió dels recursos de l'escola per tal de posar-los al servei de l'educació.

- Coordinador psicopedagògic i de cicle: Orienta la tasca educativa dels educadors per tal d'afavorir el desenvolupament de la personalitat de l'alumne.

La seva funció és de prevenció, valoració - diagnòstic, intervenció i assessorament. Coordina i organitza, juntament amb les educadores, l'activitat docent quotidiana ( educativa o acadèmica ).

- Tutors: Vetlla per l'aplicació del projecte educatiu en un determinat grup d'alumnes, té la missió d'atendre la formació integral de cada un d'ells i de seguir dia a dia llur procés d'aprenentatge i maduració personal.

Ajuda als alumnes a descobrir el seus propis valors i interessos.
Mantén una relació adequada amb els pares per tal d'informar-se i d'informar-los del procés educatiu dels fills.
Coordina l'acció de l'equip d'educadores que intervé en el grup classe per tal de millorar l'acció educativa envers i cada un dels alumnes.

- Educadora: És el primer responsable de l'ensenyament a cada classe, compartint la responsabilitat global de la tasca educativa de l'escola. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de la classe               edat dels nens                     educadores

 

Les Girafes                           2 - 3 anys                               Neus


Les Papallones                   1 - 2 anys                                Heidy

Els Pollets                            0 –1 any                                  Tere

Sant Antoni, 64. Mataró | Tel. 937902727 | mainada@mainada.cat