· Qui som
· Personal
· Espais
· Aules
· Activitats programades del curs
· Aquest mes fem ....
· Informació
· Formularis
· FESTES I ACTIVITATS
· SAnt Jordi 2010-2011
· 30č aniversari de mainada
· Notícies
· On Som
· Contacta
Fitxa de salud <-- tornar
Fitxa de salud
Full dades personals


 
   
FITXA DE SALUT

         Mataró, a ...  del ...  del 201... 

 

Nom: .....................................................................................................................

Data de naixement: ..........................................   EDAT: ....................................

 

Alimentació:            Llet: ........                  Cereals: ........                      Fruita: .........

(sí, no, inici)

                                   Verdures: ... .....      Carns:  .........                        Peix:  ..........

 

                                   Ou: .........                             

 

Antecedents:          Nº de germans: .........                   Edats: ..............................

 

                                   Embaràs i part: ....................................................................

                                   ...............................................................................................

 

                                   Creixement:            Pes naixement: ........        Pes actual: ...........

 

                                                           Talla naixement: .........      Talla actual: ..........

 

                                   Des. Psicomotor: .................................................................

 

Malalties:                 Refredats amb febre: Sí / No                  Quants: ..................

 

                                   Otitis: Sí / No                                              Quantes:.................

 

                                   Bronquitis o asma: Sí / no

 

                                   Gastroenteritis: Sí / no                             Quantes:.................

 

                                   Varicel·la: Sí / no                           

 

                                   Exantema sobtat: Sí / No

 

                                   Altres: ...................................................................................

 

 

Segueix cap tractament de base? Sí /No       Especificar-lo si en segueix

...............................................................................................................................


 

Sant Antoni, 64. Mataró | Tel. 937902727 | mainada@mainada.cat