· Qui som
· Personal
· Espais
· Aules
· Activitats programades del curs
· Aquest mes fem ....
· Informació
· Formularis
· FESTES I ACTIVITATS
· SAnt Jordi 2010-2011
· 30è aniversari de mainada
· Notícies
· On Som
· Contacta
Programació Pedagògica <-- tornar
Normes Generals
Programació Pedagògica
Serveis
HORARIS I CALENDARIS

PROGRAMACIÓ PEDAGÒGICA

OBJECTIU GENERAL

Potenciar el Projecte Curricular del Centre i les unitats de programació de les aules.

PROGRAMACIÓ DEL NIVELL 0 - 3

Objectius

a.- Iniciar i reafirmar els hàbits de la convivència i respecte per la diversitat amb tot el què això comporta.

b.- Desenvolupar l'autonomia personal del nen dins del grup per assolir una convivència positiva amb l'entorn físic i social.

c.- Promoure l'obertura de l'infant al món que l'envolta desvetllant sentiments d'admiració, respecte i solidaritat i estimulant la col·laboració amb els altres.

d.- Adonar-se que el nen creix, prenent consciència i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

e.- Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se a traves de la música, el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una millora del llenguatge oral.

f.- Col·laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal.

g.- Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat iniciant-se en la pròpia autonomia i en l’adquisició d'hàbits de comportament social.

h.- Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges.

Normes de convivència

a.- Aconseguir que els nens es desplacin per l'escola ordenadament fent un tren.

b.- Aconseguir que els nens respectin els seus companys i el material col·lectiu.

c.- Aconseguir que els nens tinguin els hàbits d'higiene com rentar-se les mans, eixugar-se, beure sol amb got, demanar el pipí i la caca, adonar-se que tenen mocs...

d.- Aconseguir que els nens tinguin uns bons hàbits d'alimentació

Sistema d'avaluació

a.- L'avaluació serà continuada i progressiva i individual.

b.- Es farà arribar als pares un informe cada final de trimestre que mostrarà el progrés de l'infant em diferents aspectes i depenent de la programació de cada trimestre:

- L'adaptació amb l'educadora i la seva actitud davant d'ella.
- L'adaptació amb els companys i la seva actitud davant d'ells.
- L'estat emocional.
- L'adquisició del hàbits.
- la valoració personal de l'educadora envers els coneixements que van adquirint.

MATÈRIES

A.- Descoberta d'un mateix.

B.- Descoberta de l'entorn natural i social.
C.- Intercomunicació i llenguatges: Llenguatge verbal
      Llenguatge musical
      Llenguatge plàstic
      Llenguatge matemàtic
D.- Educació psicomotriu.
Sant Antoni, 64. Mataró | Tel. 937902727 | mainada@mainada.cat