· Qui som
· Personal
· Espais
· Aules
· Activitats programades del curs
· Aquest mes fem ....
· Informació
· Formularis
· FESTES I ACTIVITATS
· SAnt Jordi 2010-2011
· 30č aniversari de mainada
· Notícies
· On Som
· Contacta
Full dades personals <-- tornar
Fitxa de salud
Full dades personals 

Nom:........................ Cognoms.......................................................................

 

Data de naixement: ........................................D.N.I: .....................................

 

Lloc de naixement: .........................................Nacionalitat: .......................

 

 

 

Adreça:   Carrer/ ........................................  Nº.............  Pis......................

 

Localitat: ................................Codi postal: ........... Tl.: ................................

 

E.mail: ............................................................................

 

 

Nom del Pare.................................................D.N.I.........................................

 

Data de naixement..........................professió...............................................

 

Treballa a...................................................Tf..................................................

 

 

 

Nom de la Mare..............................................D.N.I.........................................

 

Data de naixement...........................professió...............................................

 

Treballa a....................................................Tf.................................................

 

 

 

Nom i edat dels germans...............................................................................

 

..........................................................................................................................

 

Lloc que ocupa entre ells..............................

 

 

Altres telèfons: ......................... / ............................ / ...................................

  Circumstàncies familiars del nen/a .............................................................

 

 

 

Llengua que parlen els pares entre ells.......................................................

 

El pare amb el nen/a ...................... La mare amb el nen/a .........................

 

 

 

Dades mèdiques que la família considera que s'han de tenir en compte

 

( al·lèrgies, medicaments ):  ........................................................................

 

..........................................................................................................................

 

Pediatre que el porta: ..................................................................................

 

 

Centres on ha estat escolaritzat anteriorment: ..........................................

                                                    

.........................................................................................................................

 

 

DADES BANCÀRIES:

 

Nom del Pagador: .......................................................................................

 

 

BANC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.C.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº C/C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI:

 

Normal (de 8,45 a 12 i de 14,45 a 18)

 

Només matins (de 8,45 a 12)

 

Només tardes (de 14,45 a 18)

 

Permanències I (de 7,45 a 8,45)

 

     Permanències III (de 12 a 13)

 

 

MITJA PENSIÓ:            SI:         Mensual  o         Diari          (encercleu)        

 

Sant Antoni, 64. Mataró | Tel. 937902727 | mainada@mainada.cat